Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
=base 141 chương
Gợi ý: Bấm " Đổi mới" để cập nhật danh sách chương tiết. Lần cập nhật cuối: 54 phút trước.
Chương 1: Người thầm mến chưa rõ 1.
69shu - Chính văn
Chương 2: Nữ nhân rình coi 2.
69shu - Chính văn
Chương 3: Đối mặt hấp dẫn của nàng, ngươi lựa chọn…… 3.
69shu - Chính văn
Chương 4: Cấm chỉ tuyển hạng phạm tội 4.
69shu - Chính văn
Chương 5: Tộc NEET đại tỷ tỷ 5.
69shu - Chính văn
Chương 6: Ngươi trú ở nhà Asano 6.
69shu - Chính văn
Chương 7: Hôn lễ của các ngươi ra sai lầm 7.
69shu - Chính văn
Chương 8: Nhà Asano liền là bia mộ của các ngươi 8.
69shu - Chính văn
Chương 9: Chỉ có thể đi ăn cơm mềm rồi 9.
69shu - Chính văn
Chương 10: Tỷ tỷ, đói đói, cơm cơm 10.
69shu - Chính văn
Chương 11: Bản tính Asano Nao không sửa 11.
69shu - Chính văn
Chương 12: Tỷ tỷ, bày cái pose nha 12.
69shu - Chính văn
Chương 13: Các ngươi vượt qua một đời của hạnh phúc 13.
69shu - Chính văn
Chương 14: Muội muội đáng thương 14.
69shu - Chính văn
Chương 15: Danh tự của hài tử đã nghĩ tốt rồi 15.
69shu - Chính văn
Chương 16: Thổ lộ về sau là đánh lén 16.
69shu - Chính văn
Chương 17: Asano Nao dùng tiền câu dẫn 17.
69shu - Chính văn
Chương 18: Phải đổi tên rùi 18.
69shu - Chính văn
Chương 19: Là thời điểm đưa lên mồi câu rồi 19.
69shu - Chính văn
Chương 20: Trả không thể làm lớn 20.
69shu - Chính văn
Chương 21: Chỉ có thể cắt ngón út tạ tội rồi 21.
69shu - Chính văn
Chương 22: Cô độc đương nhiên muốn chơi dàn nhạc 22.
69shu - Chính văn
Chương 23: Có thể lại mắng hai câu à? 23.
69shu - Chính văn
Chương 24: Thân mật muốn tại trở về sau 24.
69shu - Chính văn
Chương 25: Càng ưa thích chào hỏi như thê tử 25.
69shu - Chính văn
Chương 26: Tỷ tỷ muốn cùng nơi à? 26.
69shu - Chính văn
Chương 27: Ngươi mai phục Asano Nao 27.
69shu - Chính văn
Chương 28: Gì yêu cầu đều có thể 28.
69shu - Chính văn
Chương 29: Không cần phải nói rồi 29.
69shu - Chính văn
Chương 30: Rời đi của Senju Kazumi 30.
69shu - Chính văn
Chương 31: Asano Nao xác định quyết tâm 31.
69shu - Chính văn
Chương 32: Senju Kazumi lần nữa online 32.
69shu - Chính văn