Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Cha Đỡ Đầu Dũng Sĩ / 勇士教父 / Dũng Sĩ Giáo Phụ

Còn tiếp
Đánh giá: --/10 (5 lượt đánh giá)
Liên kết: yousuu qidian
Chương tiết Đọc thử
Tổng quan Đánh giá Thư đơn
Bút ký xem đọc của Huyền Lạc 2
Đô thịGiả tưởngLịch sửTiên hiệp (+6)
Lên một thư đơn mãn rồi. Y nguyên ghi chép vì chủ, phàm là xem đọc vượt qua trăm chương đều biết thêm tiến đến.