⭐⭐⭐⭐ 6.6
Cựu Nhật Chi Lục
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.7
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Tu chân
⭐⭐⭐ 5.5
Yêu Nữ Na Lý Đào
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thập Phương Võ Thánh
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.9
Cô Nương Nhĩ Bất Đối Kình A
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tiền Trác Nữ Sinh Cánh Thị Ngã Đích Đầu Hiệu Hắc Phấn
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.9
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.9
Giá Thị Ngã Đích Tinh Cầu
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Dư Tẫn Chi Súng
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 6
Ngã Tất Tướng Gia Miện Vi Vương
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.5
Tiền Lãng
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.3
Bất Tử Đích Ngã Chích Hảo Giả Ban Huyết Tộc
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5
Tiên Giới Đệ Nhất Ngoạ Để
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.9
Cương Thiết Hoả Dược Hoà Thi Pháp Giả
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.7
Mật Thất Đào Bất Thoát
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.2
Thần Quốc Chi Thượng
Tu chân
⭐⭐⭐ 5.9
Toàn Cầu Trung Nhị Bệnh Duy Hữu Ngã Chính Thường
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.1
Ngã Đả Tạo Liễu Cứu Thế Tổ Chức
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7
Diablo Chi Huỷ Diệt
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Sơn Hải Bát Hoang Lục
Tu chân
⭐⭐⭐ 5.2
Nhất Bất Tiểu Tâm Tu Thành Đại Lão Liễu
Tu chân
⭐⭐⭐ 3.9
Hồng Hoang Lịch
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.6
Ngã Tại Trấn Dạ Ty Đả Khai Địa Ngục Chi Môn
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.2
Không Tưởng Chi Quyền
Trạch văn