Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.7
Giá Bản Thư Hữu Yêu Khí
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.7
Đương Ngoại Thần Giáng Lâm Dị Giới Chi Thời
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Tây Du Ký
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.5
Lỗ Tấn Đại Toàn Tập
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.4
Kim Bình Mai
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.4
Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.3
Tiểu Vương Tử
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.3
Phúc Nhĩ Ma Tư Thám Án Toàn Tập
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Bầy Sói
Quân sự
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Tuyệt Đại Song Kiêu
Tu chân
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Hồng Lâu Mộng
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Hoan Nhạc Anh Hùng
Tu chân
⭐⭐⭐⭐⭐ 9
Alibuda Niên Đại Ký
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐⭐ 9
Thái Dương Chung Tướng Thăng Khởi
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐⭐ 9
Thập Nhị Quốc Ký
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐⭐ 9
Mao Trạch Đông Tư Tưởng, Đặng Tiểu Bình Lý Luận Hoà “Tam Cá Đại Biểu” Trọng Yếu Tư Tưởng Khái Luận
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Lạc Dương Nữ Nhi Hành
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Lục Tiểu Phượng Truyền Kỳ
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Minh Triều Na Ta Sự Nhi
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Thiên Long Bát Bộ
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Đại Đường Hành Tiêu
Võ hiệp