7.3
Dù Sao Ta Là Kẻ Có Siêu Năng Lực
Nhị thứ nguyên
6.8
Muội Muội Của Ta Là COSER?
Nhị thứ nguyên
4.9
Ngã Tựu Thị Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài
Loại khác
5
Trùng Sinh Đích Ngã Bất Nhu Yếu Nữ Chủ
Loại khác
4.2
Ngã Đối Ác Ma Quả Thực Một Hữu Hứng Thú
Nhị thứ nguyên
3.8
Mạn Uy Lý Đích Linh Năng Bách Phân Bách
Nhị thứ nguyên
5.2
Giá Cá Thế Giới Đích Nữ Hài Siêu Hung
Nhị thứ nguyên
6.9
Lịch Sử Máy Xay Nghiền
Lịch sử
7.5
Lão Nạp Còn Trẻ Tuổi
Đô thị
4.6
Bạch Thủ Thái Huyền Kinh
Võ hiệp
6.8
Sơn Hải Bát Hoang Lục
Loại khác
7.1
Thiển Thượng Đằng Nãi Đích Hạnh Phúc Lý Luận
Nhị thứ nguyên
7.5
Ninh Hải Đích Kỳ Diệu Mạo Hiểm
Nhị thứ nguyên
8.1
Bạn Cùng Phòng Mặc Váy Bí Mật
Nhị thứ nguyên
7.8
Long Chiến Sĩ Chi Hắc Ám Niên Đại
Nhị thứ nguyên
6.9
Võng Du Chi Hiêu Ngạo Thiên Hạ
Trò chơi
6.2
Đốt Thép Chi Hồn
Trò chơi
4.2
Điên Phong Văn Minh
Loại khác
6.3
Vị Lai Chi Thụ
Trò chơi
6.7
Kha Nam Chi Ngã Bất Thị Xà Tinh Bệnh
Trò chơi
7
Mãnh Long Quá Giang
Trò chơi
Phong Ma
Loại khác
4.6
Võng Du Chi Hồng Hoang Chiến Kỷ
Trò chơi
4.4
Hạp Cốc Chi Điên
Trò chơi