Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc]

Chúa Tể Quỷ Bí
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 8.8 (6379 lượt)
Hoàn thành 17/02/2021
Thần Toạ Áo Thuật
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 8.6 (4067 lượt)
Hoàn thành 10 tháng trước
Nhất Thế Chi Tôn
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 8 (3757 lượt)
Hoàn thành 5 tháng trước
Diệt Vận Đồ Lục
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 8.2 (2657 lượt)
Hoàn thành 10 tháng trước
Tông Sư Võ Đạo
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 6.1 (2843 lượt)
Hoàn thành 10 tháng trước
Trường Dạ Dư Hoả
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 6.4 (1632 lượt)
Hoàn thành 8 tháng trước
Thành Tiên Đường
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 6.9 (40 lượt)
Hoàn thành 30/11/2018
Táo Biết Rõ
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 6.3 (12 lượt)
Còn tiếp 28/12/2020