Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Đại Hải Thuyền]

Tại Cái Này Không Có Hogwarts Của Chúa Cứu Thế
Đại Hải Thuyền
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 7 (295 lượt)
Còn tiếp 3 ngày trước
Hogwarts Của Ta Rất Có Vấn Đề
Đại Hải Thuyền
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: 5.2 (104 lượt)
Hoàn thành 7 tháng trước
Bất Quá Là Giáo Sư Giờ Học Phòng Ngự Ma Pháp Đen Mà Thôi
Đại Hải Thuyền
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5.5 (41 lượt)
Hoàn thành 7 tháng trước
Harry Potter: Cội Nguồn Ma Lực
Đại Hải Thuyền
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: 4.5 (10 lượt)
Hoàn thành 29/05/2020