Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Nguyệt Diện]

Thế Chiến 2 Của Ta Không Thể Nào Manh Như Vậy
Nguyệt Diện
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 7.2 (881 lượt)
Hoàn thành 13/12/2021
Bá Chủ Ngân Hà Chăn Nuôi Tự Tay Ghi Chép
Nguyệt Diện
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 5.4 (556 lượt)
Còn tiếp 21/05/2019
Dân Quốc Của Ta Không Có Khả Năng Manh Như Vậy
Nguyệt Diện
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 6.8 (347 lượt)
Thái giám 13/05/2013
Quân Đoàn Hầu Gái
Nguyệt Diện
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 2.9 (197 lượt)
Còn tiếp 30/11/2018
Chí Khí Ngút Trời
Nguyệt Diện
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 5.2 (42 lượt)
Còn tiếp 30/05/2014
Giả Thuyết Siêu Sao Chăn Nuôi Nhật Ký
Tử Vũ Nguyệt Diên
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 4.6 (18 lượt)
Hoàn thành 31/10/2019
Vương Toạ Sáng Chói
Tử Vũ Nguyệt Diên
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 4.7 (15 lượt)
Hoàn thành 15/02/2021
Kịch Bản Không Phải Dạng Này
Tử Vũ Nguyệt Diên
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 4.6 (14 lượt)
Hoàn thành 04/03/2021