Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Tam Thiên Lưỡng Giác]

Kinh Hãi Thiên Đường
Tam Thiên Lưỡng Giác
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 8.2 (4149 lượt)
Hoàn thành 7 tháng trước
Buôn Tội
Tam Thiên Lưỡng Giác
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 8.4 (1382 lượt)
Hoàn thành 13/11/2019
Săn Hồn Giả: Quỷ Hô Bắt Quỷ
Tam Thiên Lưỡng Giác
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 7.9 (766 lượt)
Hoàn thành 16/05/2020
Trụ Lâm
Tam Thiên Lưỡng Giác
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 6.7 (796 lượt)
Hoàn thành 15/11/2021
Song Hài Cái Thế
Tam Thiên Lưỡng Giác
Thể loại: Võ hiệp
Đánh giá: 5.7 (329 lượt)
Còn tiếp 8 tháng trước
Bất Hủ Huyễn Hoặc Thiên Đế
Tam Thiên Lưỡng Giác
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: 2.4 (87 lượt)
Hoàn thành 02/02/2021
Kế Hoạch Bút Pháp Thần Kỳ: Trong Mây Dắt Ảnh
Tam Thiên Lưỡng Giác
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: -- (1 lượt)
Còn tiếp 05/09/2021