Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Xích Sắc]

Hành Trình Màu Đỏ
Xích Sắc Thiết Lưu
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 6.3 (75 lượt)
Còn tiếp 06/02/2017
Mạnh Nhất Long Hồn Bộ Đội Đặc Chủng
Xích Sắc Tinh Trần
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 4.5 (17 lượt)
Hoàn thành 10 tháng trước
Đoàn Bạn Gay Luôn Là Muốn Quá Nhiều
Xích Sắc
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 4.2 (13 lượt)
Hoàn thành 15/02/2019
Mạnh Nhất Rồng Bộ Đội Đặc Chủng Đâm
Xích Sắc Tinh Trần
Thể loại: Quân sự
Đánh giá: 4.2 (12 lượt)
Hoàn thành 15/11/2021
Chuyển Sinh Trở Thành Toàn Chức Thần Tượng Nữ
Xích Sắc
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: -- (0 lượt)
Hoàn thành 10 tháng trước
Thương Cùng Ma Pháp
Xích Sắc Phong Linh
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: -- (1 lượt)
Thái giám 16/05/2006
Kỵ Sĩ Bộ Xương Chỉ Muốn Mạo Hiểm
Xích Sắc Đích Cương Thiết Bào Hao
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: -- (1 lượt)
Còn tiếp 10/05/2020
Ta Thật Không Phải Nhất Bức Bách Con Gái Đồ
Xích Sắc
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: -- (1 lượt)
Còn tiếp 06/12/2021