Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐ 5.8
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính
Trạch văn
⭐⭐⭐ 3.9
Hành Giả Linh Cảnh
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.4
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5
Lão Bà Của Ta Là Quan Chấp Chính
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Đại Nguỵ Phương Hoa
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Phấn Đấu Ở Russia
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Gửi Rể
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.6
Vãn Hồng Lâu Trời Nghiêng
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
⭐⭐ 3.7
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.2
Trùng Sinh: Phấn Đấu Thời Đại
Đô thị
⭐⭐⭐ 5
Kiện Tiên Lục Địa
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.2
Nhẫn Giả Ảnh Nồi
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.2
Hồng Lâu Nhiều Kiêu Như Thế
Lịch sử
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Thần Nãi Phụ
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.3
Ma Môn Người Chơi Lớn
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Vinh Quang Của Ưng Non
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Đem Mai Táng Chúng Thần
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5
Yêu Đương Của Ta Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.1
Nữ Chính Theo Trong Sách Chạy Đi Ra Xử Lý Thế Nào
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Yêu Nữ Mời Dừng Bước
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Áo Gấm Đi Đêm
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Diablo: Huỷ Diệt
Trò chơi