Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Luyến Ni · 2017-12-15 ⭐⭐⭐⭐⭐
Có chút thiêu não, đơn nguyên kịch nhiều thị giác tiểu thuyết, bên trong mỗi cái chủ yếu nhân vật đều có thể cầm ra đến khác mở một bản, còn sách vở đặc sắc. Này sách tam quan bất chính, thử đọc cần cẩn thận. Chủ yếu giảng thuật nguyên một đám phong cách khác lạ văn chương bên trong “Vai chính”, bị một cái tên là: “Thiên Nhất” kẻ điên, lấy “Nghịch chữ thập” kế hoạch xâu chuỗi lên đánh vỡ thế giới trật tự câu chuyện. Đáng tiếc, địa ngục đảo bài lên, ba cặn bã bởi vì bản thân dưới ngòi bút nhân vật miêu tả được “Quá xuất sắc” mà khống chế không được các bên anh kiệt hội tụ sau tràng diện, khiến cho quyển sách có cái thứ nhất không được hoàn mỹ đáng tiếc.
Hãy ủng hộ cho chivi tại đây nếu không muốn xem quảng cáo.