Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Tử Lâu · 2015-09-29 ⭐⭐⭐⭐⭐
Êm tai nói một bản giải trí văn, hoàn toàn phân biệt tại đồng loại văn, hơn người, thanh đạm sâu sắc, nhưng mà ta vẫn là muốn nói, phạm gia thực có cay sao đáng yêu sao?
Hãy ủng hộ cho chivi tại đây nếu không muốn xem quảng cáo.