Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
lurochen · 2015-07-23 ⭐⭐⭐⭐⭐
Rất trào phúng vai chính, không chỉ đối với trong sách phối hợp diễn, cũng là đối với đọc sách độc giả, xuất hiện trang mục cực tiểu nhưng là xâu chuỗi toàn văn mấu chốt, không ngừng các loại trào phúng cho người cảm giác một điểm không để ý người khác nhận đồng cũng không để bụng người khác bôi nhọ, đối với tuyệt đại đa số người là từ đầu tới đuôi lạnh lùng, nhưng nhìn thấy cuối cùng mới phát hiện sở hữu lạnh lùng tâm linh đều bị khát vọng bao vây.
Hãy ủng hộ cho chivi tại đây nếu không muốn xem quảng cáo.