Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi [-02vkw4wm]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi]

Số lượng từ: 432

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 欧琛语
Đã xoá
nc
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
2 米特纳拉琛
Mitna Rachnun
Na
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
3 艾弥斯坦
Emystan
Nr
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
4 艾弥斯坦
Emystan
Nr
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
5 艾奸
Ionia gian
na
Thấp tôm tép Chung 6 ngày trước
6 land reform
land reform
n
Bình kingkarus0 Chung 6 ngày trước
7 瑟提
Sett
Nr
Bình kingkarus0 Chung 6 ngày trước
8 风-普
Janna-Placidium
Na
Bình tôm tép Chung 7 ngày trước
9 骂她
mắng nàng
vo
Bình kingkarus0 Chung 7 ngày trước
10 悉卡罗
Sicaro
Na
Bình kingkarus0 Nháp 7 ngày trước
11 欧琛语
Âu Sâm ngữ
nc
Bình kingkarus0 Chung 7 ngày trước
12 奥克
Oak
Nr
Bình kingkarus0 Chung 10 ngày trước
13 千珏
Kindred
Nr
Bình tôm tép Chung 10 ngày trước
14 泽拉斯
Xerath
Nr
Bình kingkarus0 Chung 11 ngày trước
15 索来安娜
Soreana
Nr
Bình kingkarus0 Chung 11 ngày trước
16 乐不思诺
vui quên Noxus
a
Bình tôm tép Chung 11 ngày trước
17 因芙提亚
Invetia
Nr
Bình kingkarus0 Chung 12 ngày trước
18 人道主乂
chủ nghĩa nhân đạo
n
Bình kingkarus0 Chung 12 ngày trước
19 科迪
Cody
Nr
Bình kingkarus0 Chung 12 ngày trước
20 瓦尔
Val
Nr
Bình kingkarus0 Chung 12 ngày trước
21 来曼
Lyman
Nr
Bình kingkarus0 Chung 12 ngày trước
22 奥萨
Osa
Nr
Bình kingkarus0 Chung 12 ngày trước
23 贝利西科
Basilich
Na
Bình tôm tép Chung 13 ngày trước
24 瓦恩
Varn
Nr
Bình tôm tép Chung 13 ngày trước
25 提伯克
Tybaulk
Nr
Bình tôm tép Chung 15 ngày trước
26 叫我主人
kêu ta chủ nhân
vo
Bình kingkarus0 Chung 18 ngày trước
27 琢耳鱼
cá Jaull
nv
Bình kingkarus0 Chung 18 ngày trước
28 琢耳
Jaull
nv
Bình kingkarus0 Chung 18 ngày trước
29 盗肉者死
người trộm thịt chết
xt
Bình kingkarus0 Chung 18 ngày trước
30 一人吃饱全家不饿
một người ăn no cả nhà không đói
xt
Bình kingkarus0 Chung 18 ngày trước
31 提伯斯
Tibbers
Nr
Bình tôm tép Chung 19 ngày trước
32 派克
Pyke
Nr
Bình tôm tép Chung 19 ngày trước
33 终产者
chung sản giả
n
Bình Numeron Chung 20 ngày trước
34 嘉文一世
Jarvan I
Nr
Bình kingkarus0 Chung 22 ngày trước
35 毫无准备
không hề chuẩn bị
vo
Bình kingkarus0 Chung 22 ngày trước
36 血红之池
Hồ Máu
Nz
Bình tôm tép Chung 22 ngày trước
37 赛恩
Sion
Nr
Bình tôm tép Chung 22 ngày trước
38 和平主义者
pacifista
no
Bình tôm tép Chung 23 ngày trước
39 克卡奥
Couteau
Nr
Bình tôm tép Chung 23 ngày trước
40 掉脑袋
rớt đầu
vo
Bình kingkarus0 Chung 24 ngày trước
41 卑鄙之喉
Vilemaw
Nr
Bình kingkarus0 Chung 30 ngày trước
42 尹莉丝
Elise
Nr
Bình kingkarus0 Chung 32 ngày trước
43 伊莉丝
Elise
Nr
Bình tôm tép Chung 32 ngày trước
44 克卡奥
Du Couteau
Na
Bình kingkarus0 Chung 33 ngày trước
45 海商
Đã xoá
a
Bình tôm tép Chung 35 ngày trước
46 扯澹
nhảm c**
xy
Bình kingkarus0 Nháp 36 ngày trước
47 斯维柯
Swake
Nr
Bình tôm tép Chung 36 ngày trước
48 皮特·冕卫
Pieter Crownguard
Nr
Bình kingkarus0 Chung 37 ngày trước
49 风里风气
phong lý phong khí
a
Bình tôm tép Chung 38 ngày trước
50 小娜
tiểu Na
Nr
Bình tôm tép Chung 38 ngày trước