Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Tổng Có Một Ngày, Ngươi Sẽ Ưa Thích Ta [-2bjhwhge]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Tổng Có Một Ngày, Ngươi Sẽ Ưa Thích Ta]

Số lượng từ: 1

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 夏郁薰
Hạ Úc Huân
Nr
Bình lovetoi93 Nháp 3 ngày trước