Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Thế Chiến 2 Của Ta Không Thể Nào Manh Như Vậy [-9btc3svj]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Thế Chiến 2 Của Ta Không Thể Nào Manh Như Vậy]

Số lượng từ: 741

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 诺信
Nordson
Nr
Bình Thephuc Nháp 29 giờ trước
2 汉露凡黛
Hanlovandet
Nr
Bình Thephuc Nháp 37 giờ trước
3 赫尼鲁
Hnilu
Nr
Bình Thephuc Nháp 38 giờ trước
4 空空
không đối không
al
Bình Thephuc Nháp 38 giờ trước
5 百舌鸟
Bách Thiệt Điểu
Nl
Bình Thephuc Nháp 38 giờ trước
6 尔纳
Erna
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
7 纳维拉尔
Navilal
Na
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
8 李普
Lippo
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
9 李普
Lippo
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
10 恩尼斯
Ennis
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
11 楚云
Sở Vân
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
12 马尔坦之
Malthan's
Na
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
13 吉翁
Zeon
Nl
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
14 白色木马
SCV-70 White Base
Nl
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
15 亨舍尔229的
Henschel 229's
Nl
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
16 尤古朵拉
Yogodora
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
17 田石埌
Điền Thạch Lãng
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
18 拜亚兰
Bialand
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
19 爱娜
Irena
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
20 爱娜·冯·萨哈林
Irena von Sakhalin
Na
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
21 萨哈林
Lâm Sara
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
22 爱娜·冯·
Irena von
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
23 拉弥娅
Lamia
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
24 李奇
Leech
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
25 瓦古丽
Vagouli
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
26 奥西罗
Ocillo
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
27 奥西罗
Ocillo
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
28 女妖
Banshee
Nl
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
29 伊普利斯
Ypres
Nl
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
30 萨姆
Sam
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
31 马杜克
Marduk
Nr
Bình Thephuc Nháp 2 ngày trước
32 斯诺
Snow
Nr
Bình Thephuc Nháp 3 ngày trước
33 杜勒斯
Dulles
Nr
Bình Thephuc Nháp 3 ngày trước
34 杜勒斯
Dulles
Nr
Bình Thephuc Nháp 3 ngày trước
35 海德薇
Hedwig
Nr
Bình Thephuc Nháp 3 ngày trước
36 海格力斯
Hercules
Nr
Bình Thephuc Nháp 3 ngày trước
37 哥德曼
Gottman
Nr
Bình Thephuc Nháp 3 ngày trước
38 橡树岭
Oak Ridge
Na
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
39 沃克
Walker
Nr
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
40 沃尔顿·沃克
Walton Walker
Nr
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
41 曼斯坦因
Mainstein
Nr
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
42 拉丹
Bin Laden
Nr
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
43
tam
m
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
44 西敏
Westminster
Na
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
45
không
a
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
46
Jane
Nr
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
47 阿普萨拉斯
Apsaras
Nl
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
48 卡明
Camin
Nr
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
49 版的米格15比斯
bản nâng cấp MiG 15 Bis
Nl
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước
50 比米格15
MiG-15
Nl
Bình Thephuc Nháp 4 ngày trước