Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Yêu Đương Muốn Tại Mô Phỏng Sau [-a4c75ng9]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Yêu Đương Muốn Tại Mô Phỏng Sau]

Số lượng từ: 113

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 心爱
Đã xoá
Nr
Cao Numeron Chung 2 phút trước
2 千草大学
đại học Chigusa
Na
Bình Numeron Chung 35 giờ trước
3 南玲奈
Minami Reina
Nr
Bình Numeron Chung 35 giờ trước
4 茉子
Mako
Nr
Bình Numeron Chung 35 giờ trước
5 医学部附属医院
bệnh viện trực thuộc khoa y
n
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
6 医学部
khoa y
Na
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
7 吉田町
thị trấn Yoshida
Na
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
8 川内
Kawauchi
Nr
Bình Numeron Chung 9 ngày trước
9 妃殿下
phi điện hạ
nh
Bình Numeron Chung 11 ngày trước
10 圣子
Kiyoko
Nr
Bình Numeron Chung 11 ngày trước
11 中岛圣子
Nakajima Kiyoko
Nr
Bình Numeron Chung 11 ngày trước
12 千草大学医院
bệnh viện đại học Chigusa
Na
Bình Numeron Chung 11 ngày trước
13 千草
Chigusa
Na
Bình Numeron Chung 11 ngày trước
14 中岛玲奈
Nakajima Reina
Nr
Bình Numeron Chung 11 ngày trước
15 南真由理
Minami Mayuri
Nr
Bình Numeron Chung 15 ngày trước
16 一之濑家族
gia tộc Ichinose
Na
Bình Numeron Chung 16 ngày trước
17 岛田
Shimada
Nr
Bình Numeron Chung 16 ngày trước
18 南夕子
Minami Yūko
Nr
Bình Numeron Chung 16 ngày trước
19 纸鹤
hạc giấy
no
Bình Numeron Chung 19 ngày trước
20 真由理
Mayuri
Nr
Bình Numeron Chung 27 ngày trước
21 夕子
Yūko
Nr
Bình Numeron Chung 30 ngày trước
22 伊吹夕子
Ibuki Yūko
Nr
Bình Numeron Chung 30 ngày trước
23 南春香
Minami Haruka
Nr
Bình Numeron Chung 30 ngày trước
24 三人
ba người
mq
Bình Numeron Chung 30 ngày trước
25
Đã xoá
nh
Bình Numeron Chung 30 ngày trước
26 南亮太
Minami Ryōta
Nr
Bình Numeron Chung 30 ngày trước
27 亮太
Ryōta
Nr
Bình Numeron Chung 30 ngày trước
28 春奈
Haruna
Nr
Bình Numeron Chung 30 ngày trước
29 南春奈
Minami Haruna
Nr
Bình Numeron Chung 30 ngày trước
30 早稻田大学
đại học Waseda
Na
Bình Numeron Chung 31 ngày trước
31 红叶
Kureha
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
32 二年级
năm hai
Na
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
33 三年级
năm ba
Na
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
34 模拟开始
bắt đầu mô phỏng
vo
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
35 是否开始模拟
bắt đầu mô phỏng hay không
vo
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
36 开始模拟
bắt đầu mô phỏng
vo
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
37 归家部
CLB Về nhà
Na
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
38 阳平
Yōhei
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
39 中岛阳平
Nakajima Yōhei
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
40 中岛
Nakajima
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
41
-chan
nh
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
42 理香酱
Riko-chan
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
43 一之濑家
nhà Ichinose
Na
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
44 穗乃香
Honoka
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
45 伊吹穗乃香
Ibuki Honoka
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
46 模拟对象
đối tượng mô phỏng
~na
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
47 悠希君
Yūki-kun
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
48 小池
Koike
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
49 南美羽
Minami Miu
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
50 理香
Riko
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước