Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Nam Nhân Tốt Đường Triều [-b2pnmf0j]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Nam Nhân Tốt Đường Triều]

Số lượng từ: 90

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 颖拉
Đã xoá
Nr
Bình Linhh Chung 2 ngày trước
2 李治
Lý Trị
Nr
Bình Linhh Chung 2 ngày trước
3 胡先生
Hồ tiên sinh
Nr
Thấp Kak31 Chung 7 tháng trước
4 王睿
Vương Duệ
Nr
Bình Kak31 Chung 7 tháng trước
5 陈癸
Trần Quý
Nr
Bình Kak31 Chung 7 tháng trước
6 小五
Tiểu Ngũ
Nr
Bình tôm tép Chung 22/12/2020
7 飒紫露
Táp Tử Lộ
Nr
Bình tôm tép Chung 22/12/2020
8 程初
Trình Sơ
Nr
Bình tôm tép Chung 22/12/2020
9 张盛
Trương Thịnh
Nr
Bình tôm tép Chung 22/12/2020
10 张守仪
Trương Thủ Nghi
Nr
Bình tôm tép Chung 22/12/2020
11 守仪
Thủ Nghi
Nr
Bình tôm tép Chung 22/12/2020
12 九花玉露
Cửu Hoa Ngọc Lộ
Nr
Bình tôm tép Chung 21/12/2020
13 二女
Nhị Nữ
Nr
Bình tôm tép Chung 21/12/2020
14 钱叔
Tiền thúc
Nr
Bình tôm tép Chung 21/12/2020
15 陈学颖
Trần Học Dĩnh
Nr
Bình tôm tép Chung 21/12/2020
16 张公谨
Trương Công Cẩn
Nr
Bình tôm tép Chung 21/12/2020
17
Dĩnh
Nr
Thấp tôm tép Chung 21/12/2020
18 王修
Vương Tu
Nr
Bình tôm tép Chung 21/12/2020
19 沧梧县
Thương Ngô huyện
Nr
Bình tôm tép Chung 21/12/2020
20 学颖
Học Dĩnh
Nr
Bình tôm tép Chung 21/12/2020
21 子豪
Tử Hào
Nr
Bình tôm tép Chung 21/12/2020
22 王子豪
Vương Tử Hào
Nr
Bình tôm tép Chung 21/12/2020
23 高惠南
Cao Huệ Nam
Nr
Bình Chung ~
24 高丽
Cao Ly
Nal
Bình Chung ~
25 颖拉
Dĩnh Lạp
Nr
Bình Chung ~
26 长安城
thành Trường An
Nal
Bình Chung ~
27 长安
Trường An
Nal
Bình Chung ~
28 银监
Ngân Giám
Nag
Bình Chung ~
29 钱管家
tiền quản gia
Nr
Bình Chung ~
30 郑弘
Trịnh Hoằng
Nr
Bình Chung ~
31 达莱
Đạt Lai
Nr
Bình Chung ~
32 辽东
Liêu Đông
Nal
Bình Chung ~
33 贺兰敏之
Hạ Lan Mẫn Chi
Nr
Bình Chung ~
34 谢宝
Tạ Bảo
Nr
Bình Chung ~
35 许敬宗
Hứa Kính Tông
Nr
Bình Chung ~
36 苏定芳
Tô Định Phương
Nr
Bình Chung ~
37 胡账房
Hồ Trướng Phòng
Nr
Bình Chung ~
38 笃娃
Đốc Oa
Nr
Bình Chung ~
39 突厥
Đột Quyết
Nal
Bình Chung ~
40 程跃
Trình Dược
Nr
Bình Chung ~
41 程初一
Trình Sơ Nhất
Nr
Bình Chung ~
42 秦钰
Tần Ngọc
Nr
Bình Chung ~
43
Tần
Nr
Bình Chung ~
44 百济
Bách Tế
Nal
Bình Chung ~
45 王家庄子
Vương Gia Trang Tử
Nr
Bình Chung ~
46 独孤复
Độc Cô Phục
Nr
Bình Chung ~
47 牛莽
Ngưu Mãng
Nr
Bình Chung ~
48 沈蓉
Thẩm Dung
Nr
Bình Chung ~
49 毛血旺兄
tiết canh vịt Tứ Xuyên huynh
Nr
Bình Chung ~
50 武MM
Võ MM
Nr
Bình Chung ~