Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Siêu Đạo Chích Lật Xe Chỉ Nam [-ds1731k4]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Siêu Đạo Chích Lật Xe Chỉ Nam]

Số lượng từ: 95

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 墨阿姨
Mặc a di
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
2 里欧
Leo
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
3 乌克曼
Uckermann
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
4 四大家族
Tứ đại gia tộc
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
5 舞以
Mai
Nr
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
6 舞以
Kadowaki
Nr
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
7 黑斯廷斯
Hastings
Nr
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
8 医生
bác sĩ
nh
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
9 美雪
Miyuki
Nr
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
10 贝亚特丽斯
Beatrice
Nr
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
11 阿利吉耶里
Alighieri
Nr
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
12 卡拉马佐夫
Karamazov
Nr
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
13 佐西马
Zosima
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
14 佐西马神
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
15 佐西马神
Zosima
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
16 亚历山大一世
Alexander đệ nhất
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
17 费尔多
Feldo
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
18 索巴凯维
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
19 索巴凯维奇
Sobakevich
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
20 阿克西妮
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
21 阿克西妮娅
Aksinya
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
22 阿克西妮
Aksini
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
23 娜塔莉娅
Natalia
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
24 费尔多
Ferdo
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
25 索巴凯维
Sobakevi
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
26 罗波奇卡
Robochka
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
27 柳叶刀
Lancet
Na
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
28 爱莲诺儿
Eleanor
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
29 肖索
Tiêu Sách
Nr
Bình Numeron Chung 4 ngày trước
30 久远之翼
Đôi cánh bất diệt
Nr
Bình Numeron Chung 5 tháng trước
31 小五
Tiểu Ngũ
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
32 诸葛小五
Gia Cát Tiểu Ngũ
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
33 春花
Xuân Hoa
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
34 简艾
Jane Eyre
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
35
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
36 洛帝
Rotti
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
37 一个孤独漫步者的遐想
Reveries of a Solitary Walker
Nw
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
38 Z病毒
virus Z
n
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
39 阿弗伦切
Afrenché
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
40 人革联
Human Reform League
Nag
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
41 费多洛夫娜
Fedorovna
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
42 安娜斯塔西娅
Anastasia
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
43 卡拉马佐娃
Karamazova
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
44 安雅
Anya
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
45 许老板
Hứa lão bản
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
46 易先生
Dịch tiên sinh
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
47 晴歌
Haruko
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
48 沙·阿弗伦切
Shah Aflenche
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
49 歌早
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
50 神之契
khế ước của thần
Nz
Bình Numeron Chung 6 tháng trước