Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Cáo Pháp [-j07bm55m]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Cáo Pháp]

Số lượng từ: 105

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 天主教
Đã xoá
Nag
Bình tôm tép Chung 2 ngày trước
2 吕西安
Lucien
Nr
Bình eet789 Chung 09/02/2021
3 乌菲兹
Uffizi
Nr
Bình eet789 Chung 09/02/2021
4 塔列朗
Talleyrand
Nr
Bình eet789 Chung 09/02/2021
5 米尼哀
Minier
Nr
Bình Nipin Chung 24/09/2020
6 卡洛
Carlo
Nr
Bình Nipin Chung 24/09/2020
7 魁北克
Khôi Bắc Khắc
Nal
Bình Chung ~
8 高楞
Cao Lăng
Nr
Bình Chung ~
9 马里·亨利·贝尔拉
Mali Henry Bối Nhĩ Lạp
Nr
Bình Chung ~
10 马尔腾
Mã Nhĩ Đằng
Nr
Bình Chung ~
11 雅各宾俱乐部
Câu lạc bộ Nhã Các Tân
Nag
Bình Chung ~
12 雅各宾
Nhã Các Tân
Nr
Bình Chung ~
13 阿芒
A Mang
Nr
Bình Chung ~
14 都柏林
Dublin
Nal
Bình Chung ~
15 迪穆里埃
Địch Mục Lý Ai
Nr
Bình Chung ~
16 达武
Đạt Võ
Nr
Bình Chung ~
17 路易斯安纳
Lộ Dịch Tư An Nạp
Nr
Bình Chung ~
18 路易大帝学校
trường học Lộ Dịch Đại Đế
Nag
Bình Chung ~
19 贾维尔
Giả Duy Nhĩ
Nr
Bình Chung ~
20 费金
Phí Kim
Nr
Bình Chung ~
21 贝尔东
Bối Nhĩ Đông
Nr
Bình Chung ~
22 西班牙
Tây Ban Nha
Nal
Bình Chung ~
23 蒙日
Mông Nhật
Nr
Bình Chung ~
24 莱克勒
Lai Khắc Lặc
Nr
Bình Chung ~
25 莫雷尔
Morell
Nr
Bình Chung ~
26 范妮
Fanny
Nr
Bình Chung ~
27 英格兰
England
Nal
Bình Chung ~
28 英国政府
Chính phủ nước Anh
Nag
Bình Chung ~
29 英国
nước Anh
Nal
Bình Chung ~
30 自由贸易号
chiếc mậu dịch tự do
Nz
Bình Chung ~
31 耶特
Yeter
Nr
Bình Chung ~
32 美洲
châu Mỹ
Nal
Bình Chung ~
33 美国
nước Mỹ
Nal
Bình Chung ~
34 罗马银行
Ngân hàng La Mã
Nag
Bình Chung ~
35 罗马
La Mã
Nal
Bình Chung ~
36 缪拉
Moura
Nr
Bình Chung ~
37 维比茨基
Duy Tỉ Tỳ Cơ
Nr
Bình Chung ~
38 维尔福
Duy Nhĩ Phúc
Nr
Bình Chung ~
39 约瑟夫·波拿巴
Joseph Bonaparte
Nr
Bình Chung ~
40 红军
Hồng Quân
Nag
Bình Chung ~
41 米拉波
Mirabeau
Nr
Bình Chung ~
42 科学真理报
Khoa Học Chân Lý Báo
Nw
Bình Chung ~
43 特雷维尔
Đặc Lôi Duy Nhĩ
Nr
Bình Chung ~
44 爱尔兰
Ireland
Nal
Bình Chung ~
45 波莉娜
Ba Lỵ Na
Nr
Bình Chung ~
46 波兰
Ba Lan
Nal
Bình Chung ~
47 法国
nước Pháp
Nal
Bình Chung ~
48 法兰西共和国
Cộng hoà Pháp
Nal
Bình Chung ~
49 法兰西
Pháp
Nal
Bình Chung ~
50 沙特尔
Sa Đặc Nhĩ
Nr
Bình Chung ~