Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Vấn Đạo Hồng Trần [-j0skcs4z]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Vấn Đạo Hồng Trần]

Số lượng từ: 501

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 时幻空间
Không gian thời huyễn
Na
Thấp Kak31 Chung 2 ngày trước
2 冥主
Minh chủ
Nr
Thấp Kak31 Chung 2 ngày trước
3 阳神
dương thần
n
Thấp Kak31 Chung 2 ngày trước
4 冰魔
băng ma
n
Bình Kak31 Chung 2 ngày trước
5 幽日王
U Nhật Vương
Nr
Thấp Kak31 Chung 2 ngày trước
6 逐日
Trục Nhật
Na
Bình Kak31 Chung 2 ngày trước
7 幽日族
tộc U Nhật
Na
Bình Kak31 Chung 2 ngày trước
8 冰魔
băng ma
n
Thấp Kak31 Chung 2 ngày trước
9 寒蕈花
hoa Hàn Khuẩn
Nz
Bình Kak31 Chung 2 ngày trước
10 吉尔
Gilles
Nr
Bình Kak31 Chung 3 ngày trước
11 顾侍中
Cố thị trung
Nr
Thấp Kak31 Chung 3 ngày trước
12 牛牛
Ngưu Ngưu
Nr
Bình Kak31 Chung 3 ngày trước
13 一顿
một trận
mq
Thấp Kak31 Chung 3 ngày trước
14 棋弈
đánh cờ
vo
Thấp Kak31 Chung 3 ngày trước
15 龙辟疆
Long Tịch Cương
Nr
Bình Kak31 Chung 3 ngày trước
16 天谤子
Thiên Báng Tử
Nr
Bình Kak31 Chung 3 ngày trước
17 许宣
Hứa Tuyên
Nr
Bình Kak31 Chung 3 ngày trước
18 羽裳子
Vũ Thường Tử
Nr
Bình Kak31 Chung 3 ngày trước
19 时幻之纱
cát Thời Huyễn
Nz
Bình Kak31 Chung 3 ngày trước
20 海妖王
Hải yêu vương
Nr
Thấp Kak31 Chung 4 ngày trước
21 冥河
Minh hà
Na
Bình Kak31 Chung 4 ngày trước
22 圣木
thánh mộc
n
Thấp Kak31 Chung 4 ngày trước
23 忘魂天丹
Vong Hồn Thiên Đan
Nz
Bình Kak31 Chung 4 ngày trước
24 海蜃珠
Hải Thận châu
Nz
Bình Kak31 Chung 4 ngày trước
25 初绒
sơ nhung
n
Thấp Kak31 Chung 5 ngày trước
26 道争
tranh chấp đạo
n
Thấp Kak31 Chung 5 ngày trước
27 顾兄
Cố huynh
Nr
Thấp Kak31 Chung 5 ngày trước
28 重明鸟
Trọng Minh Điểu
Nz
Thấp Kak31 Chung 5 ngày trước
29 鬼车
Quỷ Xa
Nz
Thấp Kak31 Chung 5 ngày trước
30 姑获鸟
Cô Hoạch Điểu
Nz
Thấp Kak31 Chung 5 ngày trước
31 姑获鸟族
tộc Cô Hoạch Điểu
Na
Thấp Kak31 Chung 5 ngày trước
32 寻木
Tầm Mộc
Nz
Thấp Kak31 Chung 5 ngày trước
33 醉仙望月
Tuý Tiên Vọng Nguyệt
Nz
Bình Kak31 Chung 5 ngày trước
34 无心神
Vô Tâm Thần
Nr
Bình Kak31 Chung 5 ngày trước
35 贯胸之神
thần Quán Hung
Nr
Thấp Kak31 Chung 5 ngày trước
36 贯胸人
người Quán Hung
n
Thấp Kak31 Chung 5 ngày trước
37 贯胸国
Quán Hung quốc
Na
Bình Kak31 Chung 5 ngày trước
38 小龙男
Tiểu Long Nam
Nr
Bình Kak31 Chung 6 ngày trước
39 人道
nhân đạo
n
Thấp Kak31 Chung 6 ngày trước
40 萨迦寺
Tát Già Tự
Na
Bình Kak31 Chung 6 ngày trước
41 萨伽寺
Tát Già Tự
Na
Bình Kak31 Chung 6 ngày trước
42 天雷寺
Thiên Lôi Tự
Na
Bình Kak31 Chung 6 ngày trước
43 离国
Ly Quốc
Na
Bình Kak31 Chung 6 ngày trước
44 凉王
Lương Vương
Nr
Bình Kak31 Chung 6 ngày trước
45 紫薇殿
điện Tử Vi
Na
Bình Kak31 Chung 6 ngày trước
46
hoa
no
Thấp Kak31 Chung 6 ngày trước
47 万妖
vạn yêu
nl
Thấp Kak31 Chung 6 ngày trước
48 太一
Thái Nhất
Na
Thấp Kak31 Chung 6 ngày trước
49 清微
Thanh Vi
Nr
Bình Kak31 Chung 6 ngày trước
50 天慵关
Thiên Dung quan
Na
Bình Kak31 Chung 6 ngày trước