Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính [-t6wn9xe0]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính]

Số lượng từ: 226

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 新天道
tân Thiên Đạo
Na
Bình quocdat177 Chung 2 ngày trước
2 新天道
tân thiên đạo
Na
Bình quocdat177 Chung 2 ngày trước
3 于师姐
Vu sư tỷ
Nr
Thấp kingkarus0 Chung 2 ngày trước
4 琉光土
đất lưu quang
no
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
5 成儿
Thành nhi
Nr
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
6 炼精境
Luyện Tinh Cảnh
n
Bình eet789 Chung 3 ngày trước
7 妃姐姐
Phi tỷ tỷ
Nr
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
8 天玄城中
Đã xoá
Nal
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
9 土家族
gia tộc bản thổ
n
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
10 龙首森林
rừng rậm Long Thủ
Na
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
11 返虚
phản hư
na
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
12 返虚
Phản Hư
na
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
13 炼精期
Luyện Tinh kỳ
na
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
14 炼神境
Luyện Thần cảnh
na
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
15 合道境
Hợp Đạo cảnh
na
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
16 两仪宗
Lưỡng Nghi tông
Na
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
17 公孙家
Công Tôn gia
Na
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
18 蓝诗槐
Lam Thi Hoè
Nr
Bình quocdat177 Chung 5 ngày trước
19 叶倾心
Diệp Khuynh Tâm
Nr
Bình quocdat177 Chung 5 ngày trước
20 慕绾绾
Mộ Quán Quán
Nr
Bình quocdat177 Chung 5 ngày trước
21 牧婉歌
Mục Uyển Ca
Nr
Bình quocdat177 Chung 5 ngày trước
22 牧芷
Mục Chỉ
Nr
Bình quocdat177 Chung 5 ngày trước
23 天道小姐
Thiên Đạo tiểu thư
Nr
Bình quocdat177 Chung 5 ngày trước
24 鸢萝
Diên La
Nr
Bình quocdat177 Chung 5 ngày trước
25 洛檀
Lạc Đàn
Nr
Bình Numeron Chung 7 ngày trước
26 返虚期
Phản Hư kỳ
n
Bình eet789 Chung 7 ngày trước
27 宫怜月
Cung Liên Nguyệt
Nr
Bình quocdat177 Chung 17 ngày trước
28 原初
Nguyên Sơ
Nr
Bình quocdat177 Chung 17 ngày trước
29 药善
Dược Thiện
Nr
Bình quocdat177 Chung 17 ngày trước
30 方龙
Phương Long
Nr
Bình quocdat177 Chung 17 ngày trước
31 萧水仙
Tiêu Thuỷ Tiên
Nr
Bình quocdat177 Riêng 17 ngày trước
32 王颖
Vương Dĩnh
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
33 王孟
Vương Mạnh
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
34 净世种
Tịnh Thế Chủng
Nz
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
35 天丹凰树
Thiên Đan Hoàng Thụ
Nz
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
36 荒时之锁
Hoang Thời Chi Toả
Nz
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
37 思语
Tư Ngữ
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
38 禁区之后
Cấm Khu Chi Hậu
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
39 叶乾
Diệp Càn
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
40 叶怜雪
Diệp Liên Tuyết
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
41 叶晴
Diệp Tình
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
42 叶颖
Diệp Dĩnh
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
43 转生池
Chuyển Sinh Trì
Na
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
44 人情
nhân tình
n
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
45 周老
Chu lão
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
46 柳红槐
Liễu Hồng Hoè
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
47 当柳红
Đương Liễu Hồng
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
48 禁区
Cấm Khu
Na
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
49 郑元
Trịnh Nguyên
Nr
Bình Nipin Chung 4 tháng trước
50 纸板
giấy bìa
n
Bình Nipin Chung 4 tháng trước