Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Hành Trình Dị Giới Của Witcher [-ty24ejjk]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Hành Trình Dị Giới Của Witcher]

Số lượng từ: 5290

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 四桅帆船
thuyền buồm bốn cột buồm
nl
Bình Mr_G1302 Chung 10 giờ trước
2 不详
không rõ
d
Bình Mr_G1302 Chung 10 giờ trước
3 黑海鸥岛
đảo Hải Âu Đen
Na
Bình Mr_G1302 Chung 21 giờ trước
4 妮妙
Nimue
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 21 giờ trước
5 梦卜师
mộng bói sư
n
Bình Mr_G1302 Chung 21 giờ trước
6 可琳
Corinne
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 21 giờ trước
7 提莉
Tilly
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 21 giờ trước
8 康德维拉穆斯
Condwiramurs
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 21 giờ trước
9 格拉斯卡诺克
Glascarnoch
Na
Bình Mr_G1302 Chung 21 giờ trước
10 马尔科姆·古瑟里
Malcolm Guthrie
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 22 giờ trước
11 古瑟里
Guthrie
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 22 giờ trước
12 布雷莫尔
Bremerton
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 22 giờ trước
13 命运的推手
bàn tay đưa đẩy số phận
n
Bình Mr_G1302 Chung 22 giờ trước
14 卡兰希尔
Caranthir
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 22 giờ trước
15 无血的政变
cuộc đảo chính không có máu
n
Bình Mr_G1302 Chung 22 giờ trước
16 希哈达尔
Shihadar
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 22 giờ trước
17 重启这扇门
mở lại cánh cửa này
vo
Bình Mr_G1302 Chung 22 giờ trước
18 诸界
chư giới
n
Bình Mr_G1302 Chung 22 giờ trước
19 赤杨族
tộc Alder
n
Bình Mr_G1302 Chung 47 giờ trước
20 赤杨族
tộc alder
n
Bình Mr_G1302 Chung 47 giờ trước
21 纳吉尔法号
tàu Naglfar
Nz
Bình Mr_G1302 Chung 47 giờ trước
22 纳吉尔法
Naglfar
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 47 giờ trước
23 众界之门
cánh cửa của mọi thế giới
nl
Bình Mr_G1302 Chung 47 giờ trước
24 单边剑刃
lưỡi kiếm một mặt
n
Bình Mr_G1302 Chung 2 ngày trước
25 断决
kiên quyết
v
Bình Mr_G1302 Chung 2 ngày trước
26 跨种族
băng qua chủng tộc
vo
Bình Mr_G1302 Chung 2 ngày trước
27 洛德的克雷格南
Cregennan của Lod
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 2 ngày trước
28 克雷格南
Cregennan
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 2 ngày trước
29 洛德
Lod
Na
Bình Mr_G1302 Chung 2 ngày trước
30 克雷格
Craig
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 2 ngày trước
31 雷格
Reger
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 2 ngày trước
32 洛德
Lod
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 2 ngày trước
33 艾恩·艾尔
Aen Elle
Na
Bình Mr_G1302 Chung 2 ngày trước
34 穆希塔齐
Muircetach
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 2 ngày trước
35 法环
Đã xoá
Nz
Bình htlong Nháp 3 ngày trước
36 法环
vòng pháp
Nz
Bình htlong Nháp 3 ngày trước
37 法环
vòng pháp
ns
Bình htlong Nháp 3 ngày trước
38 法环
vòng pháp
Nz
Bình htlong Nháp 3 ngày trước
39 法环
vòng pháp
Na
Bình htlong Nháp 3 ngày trước
40 法环
vòng pháp
n
Bình htlong Nháp 3 ngày trước
41 法勒
Peleg
Nr
Bình htlong Nháp 3 ngày trước
42 魔镜
gương thần
n
Bình Mr_G1302 Chung 3 ngày trước
43 奥伯伦
Auberon
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 3 ngày trước
44 成为神
trở thành thần
vo
Bình Mr_G1302 Chung 3 ngày trước
45 特拉赫
Trahe
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 3 ngày trước
46 埃朗
Elan
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 3 ngày trước
47 细胡
râu mịn
na
Bình Mr_G1302 Chung 3 ngày trước
48 阿龙多拉
Alondra
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 3 ngày trước
49 道里安
Juan
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 3 ngày trước
50 德·伊特
de · Ruyter
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 3 ngày trước