Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Phán Tội

Entries: 54

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Q. Cập nhật
1 樱之府
Sakuranomiya
Tên người
~ Nipin ~ 13 tháng trước
2 三浦
Miura
Tên người
~ Nipin ~ 13 tháng trước
3 松尾
Matsuo
Tên người
~ Nipin ~ 13 tháng trước
4 池田
Ikeda
Tên người
~ Nipin ~ 13 tháng trước
5 天一
Thiên Nhất
Tên người
~ Nipin ~ 13 tháng trước
6 切萨雷·巴蒙德
Thiết Tát Lôi · Ba Mông Đức
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
7 苏伊赛德
Tô Y Tái Đức
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
8 能力者们
năng lực giả môn
Danh từ
~ [hv] ~ 20 tháng trước
9 洛多维科
Lạc Đa Duy Khoa
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
10 史特兰哲
Sử Đặc Lan Triết
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
11 博特里尼
Bác Đặc Lý Ni
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
12 贾维顿
Giả Duy Đốn
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
13 诸葛寨
Gia Cát Trại
Địa danh
~ [hv] ~ 20 tháng trước
14 薇妮莎
Vi Ni Toa
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
15 朱加什
Chu Gia Thập
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
16 斯派顿
Tư Phái Đốn
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
17 巴蒙德
Ba Mông Đức
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
18 基路伯
cơ lộ bá
Danh từ
~ [hv] ~ 20 tháng trước
19 地狱岛
địa ngục đảo
Danh từ
~ [hv] ~ 20 tháng trước
20 吉尔森
Cát Nhĩ Sâm
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
21 卢切斯
Lư Thiết Tư
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
22 净合金
tịnh hợp kim
Danh từ
~ [hv] ~ 20 tháng trước
23 冯不二
Phùng Bất Nhị
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
24 关押区
quan áp khu
Danh từ
~ [hv] ~ 20 tháng trước
25 克劳泽
Khắc Lao Trạch
Tên người
~ [hv] ~ 20 tháng trước
26 传述者
truyện thuật giả
Danh từ
~ [hv] ~ 20 tháng trước
27 E细胞
E tế bào
Danh từ
~ [hv] ~ 20 tháng trước
28 龙郡
Long Quận
Địa danh
~ [hv] ~ 20 tháng trước
29 鲸鸟
kình điểu
Danh từ
~ [hv] ~ 20 tháng trước
30 骨枪
cốt thương
Danh từ
~ [hv] ~ 20 tháng trước