Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Tổng hợp [combine]

Từ điển tổng hợp dùng cho chế độ dịch nhanh

Số lượng từ: 8590

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 玉笼烟
Ngọc Lung Yên
Nr
Thấp Kak31 Chung 38 ngày trước
2 黑夜教会
Đã xoá
Na
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
3 阿曼妮西斯
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
4 恩尤尼
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
5 德莱尔
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
6 德米特耶夫
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
7 德力西
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
8 康斯坦汀
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
9 希尔蒙
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
10 埃斯科森
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
11 博雅尔
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
12 乌特拉夫斯基
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
13 马里斯
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
14 霍格
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
15 雷帕德
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
16 雅莉希亚
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
17 阿霍马托瓦
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
18 转运仪式
Đã xoá
Nz
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
19 衰败君王
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
20 莫贝特
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
21 洛薇雅
\
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
22 永暗之河
Đã xoá
Na
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
23 欺诈之神
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
24 月城
| Nguyệt Thành
Na
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
25 拜亚姆
Đã xoá
Na
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
26 弗纳尔
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
27 奥赛库斯
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
28 太阳神
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
29 黑铁时代
Đã xoá
nt
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
30 迪尔查
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
31 路德维尔
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
32 诅咒之物
Đã xoá
Nz
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
33 蕾妮特
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
34 葛莱蒂斯
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
35 班森
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
36 玉望母树
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
37 水仙花街
Đã xoá
Na
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
38 格尔曼
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
39 旧日
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
40 戴里克
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
41 堕落母神
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
42 原初饥饿
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
43 卡维图瓦
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
44 博努瓦
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
45 值夜者
Đã xoá
n
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
46 休迪尔查
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
47
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
48 代罚者
Đã xoá
n
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
49 乔治三世
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước
50 乌珞琉斯
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 42 ngày trước