Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Nền tảng [essence]

Từ điển cơ sở chung cho các chế độ dịch

Số lượng từ: 584

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 ~o(*RQ)ツ┏━┓
~o(*RQ)ツ┏━┓
xx
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
2 ○| ̄|_=3
○| ̄|_=3
xx
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
3 t(*°°*)s
t(*°°*)s
xx
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
4 (°`°〃)
(°`°〃)
xx
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
5
]
w
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
6
w
Bình Chung ~
7
w
Bình Chung ~
8 ・:*+.\(( °ω° ))/.:+
・:*+.\(( °ω° ))/.:+
xx
Bình Chung ~
9
,
w
Bình Chung ~
10
.
w
Bình Chung ~
11
)
w
Bình Chung ~
12
(
w
Bình Chung ~
13
~
w
Bình Chung ~
14
}
w
Bình Chung ~
15
|
w
Bình Chung ~
16
{
w
Bình Chung ~
17
z
x
Bình Chung ~
18
y
x
Bình Chung ~
19
x
x
Bình Chung ~
20
w
x
Bình Chung ~
21
v
x
Bình Chung ~
22
u
x
Bình Chung ~
23
t
x
Bình Chung ~
24
s
x
Bình Chung ~
25
r
x
Bình Chung ~
26
q
x
Bình Chung ~
27
p
x
Bình Chung ~
28
o
x
Bình Chung ~
29
n
x
Bình Chung ~
30
m
x
Bình Chung ~
31
l
x
Bình Chung ~
32
k
x
Bình Chung ~
33
j
x
Bình Chung ~
34
i
x
Bình Chung ~
35
h
x
Bình Chung ~
36
g
x
Bình Chung ~
37
f
x
Bình Chung ~
38
e
x
Bình Chung ~
39
d
x
Bình Chung ~
40
c
x
Bình Chung ~
41
b
x
Bình Chung ~
42
a
x
Bình Chung ~
43 `゜∇゜´
`゜∇゜´
xx
Bình Chung ~
44
`
w
Bình Chung ~
45 _
_
x
Bình Chung ~
46
^
w
Bình Chung ~
47
]
w
Bình Chung ~
48 \\\\٩( 'ω' )و ////
\\\\٩( 'ω' )و ////
xx
Bình Chung ~
49 \(~o~)/ふぁ~
\(~o~)/ふぁ~
xx
Bình Chung ~
50 \(o⌒∇⌒o)/
\(o⌒∇⌒o)/
xx
Bình Chung ~