Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Hán việt [hanviet]

Từ điển phiên âm Hán Việt

Số lượng từ: 15003

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1
dao | dao
~
Bình tôm tép Chung 17 ngày trước
2
ninh | ninh
~
Bình tôm tép Chung 21 ngày trước
3
lâm
~
Bình tôm tép Chung 26 ngày trước
4
hoạch
~
Bình tôm tép Chung 29 ngày trước
5
bố
~
Bình tôm tép Chung 30 ngày trước
6
tiều
~
Bình tôm tép Chung 31 ngày trước
7
bốc
~
Bình tôm tép Chung 34 ngày trước
8
xương
~
Bình tôm tép Chung 42 ngày trước
9
sào
~
Bình tôm tép Chung 42 ngày trước
10
~
Bình tôm tép Chung 46 ngày trước
11
du
~
Bình tôm tép Chung 46 ngày trước
12
cốc | cốc
~
Bình tôm tép Chung 81 ngày trước
13
khâu
~
Bình tôm tép Chung 4 tháng trước
14 藏南
tạng nam
~
Bình Nipin Chung 5 tháng trước
15 清藏
thanh tạng
~
Bình Nipin Chung 5 tháng trước
16
sa
~
Bình tôm tép Chung 5 tháng trước
17
khưu | khưu | khiêu
~
Bình tôm tép Chung 5 tháng trước
18
minh
~
Bình tôm tép Chung 5 tháng trước
19 学长
học trưởng
~
Bình Nipin Chung 5 tháng trước
20
lệ
~
Bình tôm tép Chung 5 tháng trước
21
sa
~
Bình tôm tép Chung 6 tháng trước
22 重查
trùng tra
~
Bình Nipin Chung 6 tháng trước
23
~
Bình Nipin Chung 6 tháng trước
24
kha
~
Bình tôm tép Chung 6 tháng trước
25 重进
trùng tiến
~
Bình Nipin Chung 6 tháng trước
26
noãn
~
Bình tôm tép Chung 6 tháng trước
27
lị
~
Bình Nipin Chung 6 tháng trước
28 伯乐
bá lạc
~
Bình Nipin Chung 6 tháng trước
29
đỉnh
~
Bình tôm tép Chung 6 tháng trước
30
úy
~
Bình tôm tép Chung 6 tháng trước
31
tổng
~
Bình Nipin Chung 6 tháng trước
32
ngụy
~
Bình tôm tép Chung 6 tháng trước
33
đới
~
Bình tôm tép Chung 6 tháng trước
34 重掌
trùng chưởng
~
Bình Nipin Chung 7 tháng trước
35 法古
Đã xoá
~
Bình Numeron Chung 7 tháng trước
36 T-深渊病毒
T - thâm uyên bệnh độc
~
Bình eet789 Chung 7 tháng trước
37 天下第一剑客
Đã xoá
~
Bình Nipin Chung 7 tháng trước
38 重云
trùng vân
~
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
39 乐欲
lạc dục
~
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
40 三重衣
tam trùng y
~
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
41 阶级4
Đã xoá
~
Bình Numeron Chung 8 tháng trước
42 重走
trùng tẩu
~
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
43
quán
~
Bình tôm tép Chung 8 tháng trước
44
huyền
~
Bình tôm tép Chung 8 tháng trước
45
khôi
~
Bình tôm tép Chung 8 tháng trước
46 事象
biến cố
n
Bình Numeron Chung 8 tháng trước
47 重振
trùng chấn
~
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
48
~
Bình eet789 Chung 8 tháng trước
49
tuần
~
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
50 重加
trùng gia
~
Bình Nipin Chung 8 tháng trước