Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 1153 từ
44 chữ

Văn bóng rổ theo NCAA bắt đầu, đại học lúc chiêu mộ Curry, về sau thông qua khủng hoảng cho vay bắt đầu kiếm tiền mua xuống đội bóng dũng sĩ tịnh trở thành huấn luyện viên.