Căn Nguyên Võ Đạo - 根源武道

Không rõ
Đánh giá: --/10 (2 lượt đánh giá)
Tổng quan Mục lục Bình luận

Giới thiệu:

Võ đạo chi vương phong võ buông xuống huyễn cửa thế giới:

Nhân loại đối mặt tận thế, võ đạo đang tại quật khởi;

Nơi này có độc nhất vô nhị “Mới có thể”;

Thiên kì bách quái “Quyền có thể”;

Quỷ dị kỳ tuyệt quỷ cụ;

Hắc bạch điên đảo quỷ vực;

Biến ảo vô cùng võ đạo;

Bắt đoán không ra âm mưu;

Đến chết cũng không đổi ý chí;

Quên cả sống chết anh hào;

Nơi này là bình thường người luyện ngục, lại là võ giả hướng tới thiên đường.

Tại cái này thế giới, phong võ không cần lại nói —— ta kiếp này duy nhất đáng tiếc, là vô địch thiên hạ.

Chương tiết:

Nguồn Chương mới nhất Cập nhật
paoshu8 Chương 166: Biến thân
jx_la Chương 166: Biến thân