Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

(极品草根太子)

Hoàn thành
Đánh giá: 6.9/10 (34 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Hào môn hậu đại rễ cỏ sinh hoạt.

Trong gia tộc biến, thái tử lưu lạc dân gian hai mươi năm, học hội hết thảy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn mưu sinh, một ngày kia chim trời hóa phượng, trở lại hào môn, dùng rễ cỏ phương thức khống chế quyền thế.

Mây mưa thất thường gian, cường địch tan thành mây khói.

Vui cười chơi hước lúc, mỹ nhân vào hết lòng dạ.

(Đây là một cái tiện nhân câu chuyện.)