Cương Thiết Hoả Dược Hoà Thi Pháp Giả

(钢铁火药和施法者)

Còn tiếp
Đánh giá: 5.9/10 (227 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

‖‖‖ Một cái về sắt thép, hoả dược cùng câu chuyện của ma pháp ‖‖‖