Cựu Nhật Chi Lục

(旧日之箓)

Còn tiếp
Đánh giá: 6.8/10 (309 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Đế vương một lòng chỉ cầu trường sinh tiêu dao, yêu ma hóa nhân thao túng giang sơn xã tắc. Cái này thế giới đạt được quyền lực biện pháp nhanh nhất, liền là bắt lấy quyền quý nhóm trên cổ dây cương.

Mà quyền quý nhóm nhất sợ hãi lực lượng, liền là kia mấy ẩn núp tại trong hắc ám yêu, kia mấy khó lòng phòng bị ma.