Cựu Nhật Chi Lục

(旧日之箓)

Còn tiếp
Đánh giá: 6.6/10 (425 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Đế vương một lòng chỉ cầu trường sinh tiêu dao, yêu ma hoá nhân thao túng giang sơn xã tắc. Cái thế giới này đạt được quyền lực biện pháp nhanh nhất, liền là bắt lấy quyền quý nhóm trên cổ dây cương. Mà quyền quý nhóm nhất sợ hãi lực lượng, liền là kia mấy ẩn núp tại yêu trong hắc ám, kia mấy khó lòng phòng bị ma.-- Thứ hai bản giới thiệu vắn tắt: Bản cho là mình là xuyên qua đến cổ đại, Sở Tề Quang chính nghĩ lấy thế nào làm giàu làm giàu…… lại đột nhiên phát hiện huyện bên phát sinh thi biến án, trong quan đạo sĩ đang tại hàng yêu trừ ma, liền cả trong thôn mèo hoang đều mở miệng nói chuyện rồi. Chính nghĩ lấy muốn hay không bắt đầu trảm yêu trừ ma, lại phát hiện mình bất tri bất giác gian chính trở thành khủng bố nhất đại yêu.