Đại Đạo Tranh Phong

(大道争锋)

Hoàn thành
Đánh giá: 7.3/10 (2897 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Từ xưa tu tiên chi đồ, không gì không bị huyền môn thế gia chỗ cầm giữ, trừ là phàm dân có khả năng ngấp nghé.

Đến từ tận thế thế giới Trương Diễn, được đến một khối thần bí tàn ngọc chi trợ, lại là muốn dùng phàm dân chi thân nghịch mà tranh phong, thề phải bước ra một điều thuộc về mình trường sinh đại đạo!

……

Cấp bậc phân chia: Minh khí, huyền quang, hóa đan, nguyên anh, giống tướng, phàm xác, chân dương, luyện thần, đến người