Đông Phương Hảo Lai Ổ

(东方好莱坞)

Hoàn thành
Đánh giá: 5.7/10 (200 lượt đánh giá)
Liên kết: qq yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Trở lại năm 1988, Lâm Hiếu Trí đập điện ảnh, làm mảng lớn, làm viện thương, trở thành điện ảnh trùm, chế tạo phương đông Hollywood. Độc giả bầy: 289530025, hoan nghênh cùng nơi thảo luận tình tiết. Tác giả mỗi ngày đều tại trong đoàn ẩn hiện……