Giá Thị Ngã Đích Tinh Cầu

(这是我的星球)

Còn tiếp
Đánh giá: 4.9/10 (431 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Tuỳ tính quan trắc, tìm kiếm bản tâm con đường. Nhiều vũ trụ va chạm văn minh chủ đề, lượng nhỏ trò chơi đô thị thời gian. Mời không muốn dùng chiến thần trở về Tiên Đế trùng sinh mở ra phương thức, đừng có lại hỏi vì cái gì không giết người sưu hồn, không thần niệm biết tuốt, không huỷ thiên diệt địa, không đồng nhất chương hoàn bản rồi.