Giang Sơn Hoàng Đồ

(江山皇图)

Hoàn thành
Đánh giá: 2.8/10 (56 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Trời nam sáu châu, người mạnh là vua. Tông môn san sát, tu luyện giả hoành hành, chiếm Linh Sơn, vòng phúc địa, tranh tài nguyên…… coi pháp luật và kỷ luật tại không để ý, coi bình dân như sâu kiến, quyền sinh sát trong tay, toàn tại nó nhất niệm gian. Quan phủ thùng rỗng kêu to, triều đình sa vào phụ thuộc, đế quốc Đại Tần tràn đầy nguy cơ, cái này hoàng tử đương được có cái gì ý tứ? Tần Phong chỉ vào..