Học Ma Dưỡng Thành Hệ Thống

(学魔养成系统)

Hoàn thành
Đánh giá: 6.4/10 (356 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

[Nay ngày, ngươi trở nên càng bác học rồi à?]

[Căn cứ ngài não phụ tải, học tập hiệu suất đề thăng làm 28 lần.]

[Hôm nay thừa ra học tập sức sống giá trị, 26 giờ.]

[Sức sống giá trị hao hết sau, đem không cách nào đạt được tri thức.]

[Mời thông qua hệ thống nội trí công năng tiến hành buông lỏng khôi phục.]

Sức sống có hạn, mệt nhọc vào đầu, học ma không kịp nghĩ nhiều ——

Xoắn tới!