Khoa Kỹ Chí Thánh

(科技至圣)

Còn tiếp
Đánh giá: 2.4/10 (98 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Đạo Tổ hồng quân mây: “Đại đạo ba nghìn, điều điều có thể chứng hỗn nguyên!”

Sinh ra ở hiện đại vương tiếu lựa chọn rồi “Khoa học kỹ thuật” chi đạo……