Lạn Kha Kỳ Duyên

(烂柯奇缘)

Còn tiếp
Đánh giá: --/10 (0 lượt đánh giá)
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Nát kha bên cạnh bàn cờ lá rụng, cây già gian đánh cờ không người

Hưng bố trí trời nguyên một con trai, lại quay đầu Sơn Hải mênh mông

……

Một giấc tỉnh lại, kế duyên thành một cái cũ nát trong sơn thần miếu nửa mù ăn mày,

Chân nhân một thanh kiếm, thần côn một tấm miệng, liền là kế duyên tại cái này đáng sợ thế giới an thân chỗ dựa căn bản.