Ma Thú Nhập Xâm Mạn Uy

(魔兽入侵漫威)

Hoàn thành
Đánh giá: 3.8/10 (20 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Tại Wolrd of Warcraft chờ chỉnh chỉnh năm 10, lão Vương lại xuyên qua rồi, lần này đến đến Marvel thế giới.

Mang theo vạn thần điện tất cả Titan ban cho lực lượng thần khí “Azeroth tấm lòng”, lão Vương quyết định cùng kiếp trước một dạng, an an tĩnh tĩnh làm một cái có thể kháng có thể sữa có thể DPS ba tu võ tăng đại tông sư.

Nhưng mà một giấc tỉnh lại, ngón tay vàng không thấy rồi……