Minh Tinh Dưỡng Thành Hệ Thống

(明星养成系统)

Hoàn thành
Đánh giá: 6.1/10 (99 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Sách mới ⟨Văn Nghệ Đại Minh Tinh⟩ đã trăm vạn chữ, hoan nghênh xem đọc! Cáo biệt áo rồng, thành tựu siêu sao! Nhỏ áo rồng dương lâm mạc danh trùng sinh rồi, tuỳ thân mang theo một cái minh tinh dưỡng thành hệ thống. Kỹ thuật diễn? Ngón giọng? Biên kịch? Đạo diễn? Chủ trì? Chúng ta có chuyên môn lớp đào tạo! Kịch bản? Ca khúc? Kỹ thuật? Chúng ta có các loại tài nguyên có thể cung cấp download! Diễn trò là yêu nhất, ca hát là kiêm chức, ngẫu nhiên còn khách mời một phát người chủ trì. Cái này là một bộ nhỏ áo rồng quật khởi sử.———— Hoa vui kinh điển, đúc thành truyền kỳ, đã hoàn bản, yên tâm xem đọc!