Ngã Bất Khả Năng Giá Yêu Chủng Điền - 我不可能这么种田

Hoàn thành
Đánh giá: --/10 (2 lượt đánh giá)
Tổng quan Mục lục Bình luận

Giới thiệu:

Núi vàng núi bạc, không bằng nước biếc thanh sơn.

Sinh viên cây dương hồi thôn sáng nghiệp, kiến thiết sinh thái nông trường, cải tiến cây nông nghiệp, chế tạo mộng tưởng trấn nhỏ.

Tại châu Phi loại siêu cấp lúa nước, tại Australia dưỡng siêu cấp bò sữa, tại sa mạc nâng ốc đảo, tại biển cả xây siêu cấp nuôi dưỡng trường……

Chế tạo siêu cấp nông nghiệp đế quốc.

PS: Không giống nông thương tranh bá con đường, mà nhìn một vị tiểu nông dân, thế nào quấy trộn toàn cầu phong vân.

Chương tiết:

Nguồn Chương mới nhất Cập nhật
paoshu8 Sách mới ⟨Phế Đất Quốc Độ⟩ đã tuyên bố
jx_la Không phải kết thúc kết thúc