Ngã Chân Bất Thị Cẩu Quan

(我真不是狗官)

Còn tiếp
Đánh giá: 5.6/10 (55 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Ta tham tài háo sắc, khẩu phật tâm xà, âm hiểm xảo trá, tay độc tâm đen, nhưng là ta biết rõ, ta là một cái người tốt... Các bạn đọc: 1038612259 (hai bầy) 518666494 (một đám)