Ta, Ngày Xưa Kẻ Chi Phối

(我,旧日支配者)

Hoàn thành
Đánh giá: 5.5/10 (326 lượt đánh giá)
Liên kết: ciweimao yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Cái này là một cái có Địa Cầu người linh hồn tôm tít cùng phần đông cái khác hải sản hoặc là đồ vật khác tại mỗi cái thế giới đại loạn câu chuyện đấu.

Một quyền đánh bạo chương đầu cá, lưỡng trảo chọc chết xúc tua quái.

Ăn sống dưa chuột, sống bổ cóc.

Lên tới Asa Toth đứng đầu, xuống đến đình Đạt La chó tư.

Đả biến thiên hạ vô địch thủ.

Bầy số 278627541 ngày xưa Kim Sơn Tự của kẻ chi phối

Bầy mật mã: Không có sâu răng