Ngã Đích Lão Bà Thị Đại BOSS

(我的老婆是大BOSS)

Hoàn thành
Đánh giá: 4.6/10 (27 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Trò chơi công ty chủ trù hoạch, xuyên qua đến bản thân trù hoạch trong trò chơi, trở thành tân thủ thôn một tên NPC.

Chút này ta đều nhận rồi, nhưng vì sao muốn đem đại BOSS phân phối cho ta đương lão bà?