Ngã Hữu Nhất Cá Thục Luyện Độ Diện Bản

(我有一个熟练度面板)

Còn tiếp
Đánh giá: 4.3/10 (133 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Ba năm lại ba năm, ba năm thời gian người khác nhà kẻ xuyên việt đã sớm xưng hoàng xưng đế, trở thành đại lão bên trong đại lão.

Nhưng mà, xuyên qua ba năm trương thanh nguyên, còn chỉ là mây nước tông mấy vạn đệ tử ngoại môn chính giữa một cái nhỏ trong suốt.