Ngã Tằng Kinh Thị Nhất Cá Tiểu Minh Tinh

(我曾经是一个小明星)

Còn tiếp
Đánh giá: 4.9/10 (48 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Xuyên qua trước

Kim Văn một: Ta là siêu sao! Vua màn ảnh! Thiên vương! Bị xưng là thần nam nhân!

Sau khi xuyên việt

Kim Văn một: Ta đã từng là cái tiểu minh tinh, nhưng là sau này nè? Ngươi đoán!