Nghịch Lưu Thuần Chân Niên Đại

(逆流纯真年代)

Hoàn thành
Đánh giá: 6/10 (2156 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Thời giờ là một chiếc tàu chuyến, có người ưa thích đem 90 niên đại sơ kia vài năm, coi là đã từng cái kia hồn nhiên niên đại cuối cùng đoạn đường.

Tuế nguyệt thay đổi bên trong sớm đã không lại đơn thuần sông lớn triệt, ngược dòng trở về, trùng khải 1992, viết một hồi rốt cục có thể bị thích đáng sắp đặt sáng chói thanh xuân.